Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机

专用机 / 路和压实设备 / 地沥青铺设机

Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 1
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 2
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 3
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 4
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 5
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 6
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 7
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 8
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 9
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 10
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 11
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 12
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 13
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 14
 • Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 : mini image 15
技术指标
Тип хода
гусеничный
报价单
计算设备的最终价格,包含所有税费,关税费用,运输费等我们服务引起的费用。 详细情节...
查询报价单报价单样本。
供应商
制造商
JOSEPH VÖGELE AG logo
状态
良好
制造年期
2012
位置
意大利
已被加入
2016年10月07日
详细描述

二手 Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机

供应商简介
国家
意大利
城市
Caramagna Piemonte
地址
Италия, Caramagna Piemonte, San Sebastiano 87
San Sebastiano 87
电话
+39 (0) 317289017
服务中心
您的处所
购买 Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 , 卖出 二手 Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机, 路和压实设备 租赁, 路和压实设备 货运费, 路和压实设备 意大利, 赊购Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 , 从意大利交货, 出售专用机 , 路和压实设备目录 , 设备状态: 二手, 供应商 路和压实设备 来自 意大利, Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机报关费, 新/二手专用机价格目录, 赊购Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机, 从意大利进行交货的运输公司, 从意大利交货, Vögele S 1900-3i 地沥青铺设机 价格